levensverhaal schrijven

Cursus: Workshop getuigschriftspreuk schrijven op locatie

Betreft: workshop voor po vrijeschoolleraren

Ik kom graag naar uw school, om het thema getuigschriftspreuk op te frissen. Het is mijn missie om de omvangrijke taak van het schrijven de deze spreuk/gedicht behapbaar te maken.

Het programma van de workshop ziet er als volgt uit:

Kennismaking

  • Tijdens de kennismaking hoor ik graag wat op uw school de gebruiken zijn voor wat betreft het schrijven van de getuigschriftspreuk, het gedicht, of het beeld van het kind.
  • Uitwisseling over de ervaring met het schrijven van deze spreuk. 

Warming-up

Schrijfoefening: van nietszeggende werkwoorden naar beeldende werkwoorden.

Waarnemingsoefening

Tijdens deze oefening begeleid ik jullie stap voor stap in het waarnemen van een kind. Het is de bedoeling dat er tijdens deze oefening een veelzijdige kijk op het kind ontstaat. 

Sprintschrijven

Uit de vorige oefening is veel ‘materiaal’ ontstaan dat de basis vormt voor ‘het beeld’ van het kind. Nu moet het echter nog op papier. Door jezelf beperkte tijd te geven, voorkom je dat je een uur naar een leeg vel gaat staren of van het lege vel wegloopt. De beperking in tijd helpt om belemmerende gedachten geen kans te geven. 

In korte tijd, 7 minuten, schrijven we een prozatekst uitgaande van de vele eigenschappen uit de vorige oefening. 

Verfraaien van de tekst

Aan de hand van de reeds geschreven prozatekst, leg ik uit welke woorden een tekst verfraaien en welke woorden beter geschrapt kunnen worden. Hoe je een tekst laat zingen en waar een tekst ‘warrig’ van wordt. Deze stap maakt duidelijk dat je prima uit de losse pols een tekst kunt schrijven en hem achteraf kunt verbeteren, in plaats van jezelf de opdracht te geven meteen een goede tekst te schrijven. 

Omzetten naar gedicht

Vinden van ritme, klank, kleur en sprekende beelden. Tijdens deze stap leren we hoe je het schrijven van een gedicht kunt aanpakken.

Afsluiting

Voorlezen voor wie wil, niet ter vergelijking maar ter inspiratie. 

Hand-out

In de hand-out staan alle besproken suggesties, zodat thuis de stappen herhaald kunnen worden. 

Voor wie het interessant vindt, bevat de hand-out een samenvatting van de methode van Heinz Müller, die in zijn boek: Von der heilende Kraft des Wortes und der Rhythmen, uitlegt, hoe je het ritme in een gedicht kunt gebruiken ter ondersteuning van het temperament van het kind. 

Deze workshop kan tevens een aanzet zijn om het gesprek over de getuigschriftspreuk weer eens op de agenda te zetten. Het opnieuw beantwoorden van de vraag: waarom doen we dit ook alweer? Kan leiden tot nieuwe  motivatie en inspiratie. 

Kosten workshop: € 450,- Deze prijs is per bijeenkomst, ongeacht het aantal deelnemers.

Online cursus:  Je levensverhaal schrijven

Tijdens zeven bijeenkomsten werken we per keer aan zowel een biografisch thema, als een schrijftechnisch thema.

De technische thema’s kunnen zijn: opbouwen van plot, spanning, personage’s, dialogen, toon versus stijl, perspectief, gebruik van tijden e.d.

De biografische thema’s helpen gericht om bij herinneringen te komen en steeds weer nieuwe invalshoeken te vinden. Dat kunnen concrete thema’s zijn, zoals: vriendschappen, de straat waar je woonde, vakanties, zomers, zondagen, maar het kunnen ook meer abstracte thema’s zijn, zoals: begrenzing, afhankelijkheid/onafhankelijkheid, privé/werk, tijd.

De volgende onderdelen komen terug in een les:

  • We beginnen met een korte schrijfoefening om op te warmen en ter introductie van het thema van die dag.
  • Voorleesronde in kleine groepjes.
  • Uitgebreid aan de slag met het nieuwe thema. Toegankelijke schrijfoefeningen zorgen ervoor om bijzondere herinneringen naar boven te brengen en specifieke details mooi weer te geven. Ik help je op gang te komen, je taal te verrijken en te spelen met verschillende vormen van proza en poëzie.
  • Daarna is er gelegenheid om in kleine groepjes het geschrevene aan elkaar voor te lezen. Dat werkt inspirerend voor de medecursisten, maar het levert ook een bijzondere ervaring op wanneer anderen oordeelloos je verhaal ontvangen.
  • En tot slot bespreken we de bedoeling van het huiswerk voor de volgende keer.

Huiswerk: Per les heb je gelegenheid om thuisopdrachten uit te werken en door drie medecursisten en mij na te laten kijken. Het delen van de huiswerkopdracht met medecursisten geeft inzicht in hoe anderen de opdrachten aanpakken. Het beoordelen van het werk van anderen gebeurt aan de hand van duidelijke ‘nakijk opdrachten’. Het is daardoor helder waar je op moet letten. De feedback is weliswaar gericht op verbetering van de schrijfvaardigheid, maar altijd met in acht neming van de kwetsbaarheid van de inhoud van het geschrevene. Motivatie en inspiratie is het hoofddoel.

Het delen van persoonlijke verhalen is intiem en spannend, daarom is het nooit verplicht.

Cursusdata 2021: 1 april, 15 april, 29 april, 13 mei, 27 mei, 10 jun, 1 juli

Duur: donderdagochtend 10.00 – 12.00 uur of donderdagavond 19.30 – 21.30 uur

Kosten zeven lessen: € 185,-

Minimum aantal deelnemers 8, maximaal aantal deelnemers 15

Door tijdens de les uiteen te gaan in kleine groepen wordt de veiligheid van het delen van de verhalen gewaarborgd.

Aanmelden: wilmar@hetlevensverhaal.com

Bel gerust om te informeren en te overleggen. 0575-787902 of 06-17130896