levensverhaal schrijven

Agenda 2023/24

Getuigschrift schrijven / karakterschets schrijven

Betreft: workshop voor vrijeschoolleraren.

Ik kom graag naar uw school, om het thema getuigschriftspreuk op te frissen. Het is mijn missie om het schrijven van de waarnemingen over een kind behapbaar te maken, zonder verdieping te verliezen.

Het programma van de workshop ziet er als volgt uit:
Kennismaking
Tijdens de kennismaking hoor ik graag wat op uw school de gebruiken zijn voor wat betreft het schrijven van de getuigschriften, het beeld van het kind en het deel voor de ouders.
 

Waarnemingsoefening
Tijdens deze oefening begeleid ik jullie stap voor stap in het waarnemen van een kind. Het is de bedoeling dat er tijdens deze oefening een veelzijdige kijk op het kind ontstaat. 

Sprintschrijven
Uit de vorige oefening is veel ‘materiaal’ ontstaan dat de basis vormt voor ‘het beeld’ van het kind. Nu moet het echter nog op papier. Door jezelf beperkte tijd te geven, voorkom je dat je een uur naar een leeg vel gaat staren of van het lege vel wegloopt. De beperking in tijd helpt om belemmerende gedachten geen kans te geven. 
In korte tijd, 7 minuten, schrijven we een prozatekst uitgaande van de vele eigenschappen uit de vorige oefening 

Verfraaien van de tekst
Aan de hand van de reeds geschreven prozatekst, leg ik uit welke woorden een tekst verfraaien en welke woorden beter geschrapt kunnen worden. Hoe je een tekst laat zingen en waar een tekst ‘warrig’ van wordt. Deze stap maakt duidelijk dat je prima uit de losse pols een tekst kunt schrijven en hem achteraf kunt verbeteren, in plaats van jezelf de opdracht te geven meteen een goede tekst te schrijven. 

Schrijven zonder oordelend te klinken Het is een kunst om eerlijk te verworden wat er niet zo goed gaat, of zorgen te delen zonder te veroordelen. Tijdens deze workshop oefenen we met diplomatiek verwoorden, zodat de ontvanger de boodschap moeiteloos kan horen.

Omzetten naar gedicht (alleen op de basisscholen)
Vinden van ritme, klank, kleur en sprekende beelden. Tijdens deze stap leren we hoe je het schrijven van een gedicht kunt aanpakken.

Afsluiting
Voorlezen door wie wil, niet ter vergelijking maar ter inspiratie. 

Hand-out
In de hand-out staan alle besproken suggesties, zodat thuis de stappen herhaald kunnen worden. 
Voor wie het interessant vindt, bevat de hand-out een samenvatting van de methode van Heinz Müller, die in zijn boek: Von der heilende Kraft des Wortes und der Rhythmen, uitlegt, hoe je het ritme in een gedicht kunt gebruiken ter ondersteuning van het temperament van het kind. 
Deze workshop kan tevens een aanzet zijn om het gesprek over de getuigschriftspreuk weer eens op de agenda te zetten. Het opnieuw beantwoorden van de vraag: waarom doen we dit ook alweer? Kan leiden tot nieuwe motivatie en inspiratie. 

Locatie: bij u op school; Kosten: € 495,- per bijeenkomst, ongeacht het aantal deelnemers; Datum: in overleg Duur: 2,5 uur Aanmelden: jolienwilmar@gmail.com

gedichten schrijven

Drieluik: Hoofd, Hart, Handen – Denken – Voelen – Willen

Voor: Vrijeschool docenten

In het vrijeschool onderwijs komen de termijn: denken, voelen, willen (hoofd, hard, handen) vaak ter spraken. We pretenderen de kinderen te scholen in deze drie kwaliteiten. Dat doen we ook, maar waar en hoe? Tijdens deze workshop onderzoeken we deze kwaliteiten en gebruiken we onszelf als onderzoeksmateriaal. Middels waarnemings- en schrijfoefeningen wordt invoelbaar hoe wilskracht geschoold wordt met behulp van het inlevingsvermogen, hoe denkkracht versterkt wordt door het oefenen van waarneming, hoe het harmoniseren van het gevoelsleven zowel geholpen wordt door de exacte vakken als door koor, schilderen, euritmie enz.

Tevens komt in deze workshop ter spraken, hoe we binnen het vrijeschoolonderwijs voeding geven aan deze aspecten. In de lesstof, in de dagindeling en door het jaarritme.

Locatie: bij u op school; datum: in overleg; kosten: € 495,- per bijeenkomst, ongeacht het aantal deelnemers; Duur 2,5 uur per bijeenkomst (drie bijeenkomsten); aanmelden en informatie: jolienwilmar@gmail.com