Wilt u een biografie van uw vader of moeder, een boek voor uw kinderen, of een waardevol cadeau bij een bedrijfsjubileum of afscheid?

Het verhaal van uw vader of moeder

Er zijn bepaalde thema’s die belangrijk kunnen zijn binnen een familiegeschiedenis om doorgegeven en uitgelegd te worden, bijvoorbeeld:

  • Een oorlogsverleden: wat is er gebeurd, hoe werd daar mee omgegaan, wat waren de gevolgen?
  • Een adellijke familielijn: wat betekende dit voor de betreffende biografieën?
  • Bijzondere levensgebeurtenissen: wat is er overkomen, voorgevallen, of opgebouwd, van een dubbeltje een kwartje geworden of juist andersom?
  • Een (streng) religieuze achtergrond: in vijftig jaar tijd is op dit gebied zoveel veranderd, dat de jongere generaties zich daar nog maar slecht een voorstelling van kunnen maken.

Lees meer,

Voor uw kinderen, als persoonlijk nalatenschap

 Redenen om een boek over uw eigen leven voor uw kinderen te laten maken:

  • Misschien bent u opgegroeid in een heel bijzondere gezinssituatie; in een andere cultuur of in een ander maatschappelijk milieu. Dan kan het belangrijk zijn om te vertellen welke wegen u hebt moeten bewandelen om te komen tot waar u gekomen bent. Ook al bent u in de loop der jaren veranderd, ongetwijfeld hebt u kenmerken die bewust of onbewust herinneren aan vroeger. Door te vertellen hoe het vroeger was, geeft u anderen de gelegenheid zich in uw situatie te verdiepen en zich met u te verbinden.

lees meer,

Het levensverhaal als cadeau bij een bedrijfsjubileum of afscheid

Door het voor iemand mogelijk te maken zijn verhaal op te laten tekenen, bevestig je diens waarde.

  • Heb ik een verschil gemaakt?
  • Ben ik voor iemand van waarde geweest?
  • Waar heb ik het allemaal voor gedaan?

Dat zijn vragen die rondspoken, wanneer je aan het eind van een loopbaan bent. Zelfs bij degene met het meeste zelfvertrouwen. Door geholpen te worden bij het memoreren van de afgelopen tijd, wordt iemand bevestigd in zijn daden en in zijn bestaan. Een heel waardevol cadeau!

lees meer,