Het levensverhaal als cadeau bij een jubileum of afscheid

Door het voor iemand mogelijk te maken zijn verhaal op te laten tekenen, bevestig je diens waarde.

  • Heb ik een verschil gemaakt?
  • Ben ik voor iemand van waarde geweest?
  • Waar heb ik het allemaal voor gedaan?

Dat zijn vragen die rondspoken, wanneer je aan het eind van een loopbaan bent. Zelfs bij degene met het meeste zelfvertrouwen. Door geholpen te worden bij het memoreren van de afgelopen tijd, wordt iemand bevestigd in zijn daden en in zijn bestaan. Een heel waardevol cadeau!


De directeur van een familiebedrijf aan het woord:

“Een half leven geleden heb ik dit bedrijf van mijn vader overgenomen, nu is het mijn beurt om ruimte te maken voor de volgende generatie. Het is een bedrijf met een sterke cultuur, de pijlers: kwaliteit en betrokkenheid, hebben we hoog in het vaandel gedragen. Mijn vader deed dat op zijn manier en ik op de mijne. We hebben verschillende keuzes gemaakt die invloed hebben gehad op het productieproces en de verbondenheid binnen en buiten het bedrijf. Nu ik aan het eind van mijn loopbaan ben gekomen heb ik er behoefte aan om terug te blikken en te overdenken welke keuzes we gemaakt hebben, waarom we dat gedaan hebben en waar dat goed heeft uitgepakt, maar waar het ook verkeerde keuzes bleken te zijn. Door mijn verhaal door te geven, hoop ik dat de volgende generatie kan profiteren van hetgeen ik geleerd heb.

We hebben met het bedrijf spannende tijden beleefd, dat ligt nu achter me. Het lijkt me fijn om daar nog eens bij stil te staan en het als een geschreven document, in een boek, terug te kunnen lezen.

Doordat ik weet wat we binnen het bedrijf allemaal hebben meegemaakt, ben ik extra trots als ik me realiseer waar we nu gekomen zijn. Ik hoop dat gevoel van trots door te kunnen geven door inzicht te geven in het verleden.

Binnen een familiebedrijf ben je nooit de enige die het werk mogelijk maakt, het hele gezin, de hele familie moet bereid zijn ruimte te maken voor wat het bedrijf vraagt. Ik voel een grote dankbaarheid voor de steun die ik ervaren heb van mijn familie. Het belang daarvan wil ik graag benoemen.

Het gaat niet alleen om de geschiedenis van het bedrijf, ook ikzelf heb in de loop der jaren een ontwikkeling doorgemaakt. Mijn werk was voor mij een relatie waar ik niet voor weg kon lopen. De tijden dat we het zwaar hadden, dat ik wakker heb gelegen en hele moeilijke beslissingen moest nemen hebben me, achteraf gezien, sterker gemaakt. Ik zou daar graag over willen vertellen, om mijn opvolgers de moed te geven brokken te maken én door te gaan, te struikelen én te groeien.”

 

“Het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen.”

Kierkegaard

 

De boeken die ik maak zijn boeken over mensen. Ik wil weten waar u met passie voor gestreden hebt. Wat u de moeite waard vond om offers voor te brengen, waar u spijt van hebt en waarom u het zo weer zou doen.