Levenslessen

Levenslessen verteld vanuit ervaring, krijgen warmte mee, het zijn verhalen van vlees en bloed in plaats van abstracte verhandelingen over hoogstaande waarden.

Persoonlijk lot in relatie tot het familielot

Om ons persoonlijk lot te begrijpen, om te begrijpen wat ons vormde, is het van belang te weten wat onze ouders dreef, waar zij mee worstelden en waar ze met passie voor gestreden hebben.

We kunnen ook zelf de generaties die na ons komen, onze kinderen en kleinkinderen wortels geven door ze te vertellen waar ze vandaan komen. Daarmee krijgen zij een plek in een groter geheel. Een thuis, een herkomst.

Juist in deze tijd van individualisering en globalisering is er meer behoefte aan ergens bij horen, een groep, je familie. Het kunnen begrijpen van onze familiegeschiedenis, werkt verbindend en doet de liefde voor de eigen familie toenemen. Begrip voor de familiegeschiedenis verstevigt de eigen plek in de familielijn.

Dankbaarheid

Het terugblikken op het eigen leven kan dankbaar stemmen. Dankbaarheid voor degenen die voor je gezorgd hebben; naar degenen aan wie jij je liefde hebt kunnen schenken; van wie je liefde ontvangen hebt en dankbaarheid voor degenen die op je levenspad je leermeesters zijn geweest.

Het levensverhaal

Het vertellen van een verhaal maakt het mogelijk gebeurtenissen kop en staart te geven, een begin, een midden en een eind. Door de ontrafeling van ons eigen verhaal kunnen we er makkelijker op reflecteren. Door die reflectie krijgen we meer grip, meer begrip op het gebeurde, het helpt meester te worden over hetgeen we meemaken.

De rode draad

Binnen het biografisch werk wordt meestal gesproken over de rode draad in ons leven wanneer we het hebben over de realiteit waarlangs ons leven zich heeft afgespeeld. Terugblikkend kunnen we zien welke patronen zich herhaald hebben, we kunnen dat levensthema’s noemen. Verschillende rode draden kunnen herkend en benoemd worden. Bijvoorbeeld de manier waarop we in ons werk staan en de successen of conflicten die we daarin tegenkomen, of de thema’s waar we steeds weer binnen onze relaties mee geconfronteerd worden. Bepaalde karaktertrekken die ons keer op keer in botsing brengen met de wereld om ons heen, of talenten die ons door alles heen gaande houden…

Kortom de rode draad wordt gevormd door het meest herkenbare patroon waarlangs ons leven zich ontrold heeft.

De gouden draad

De gouden draad zou ik willen omschrijven als een veel minder zichtbare, meestal onbewuste weg waarlangs het leven poogt te ontwikkelen. Het is niet alleen de realiteit van wie we zijn, maar ook ons streven van wie we willen worden. Je draagt in jezelf mee wie je worden wilt, je ideaalbeeld, je verlangen naar hoe je zou kunnen zijn.

Voeling met deze gouden draad geeft je leven zin, levenszin, vitaliteit, daadkracht, flow. Zeker wanneer de rode draad en de gouden draad elkaar kunnen ontmoeten.

Inzicht in beide vergroot de kans dat we het pad vinden waarlangs we het meest in harmonie met onszelf kunnen wandelen.

Inzicht in beide maakt het mogelijk bezigheden te kiezen die overeenkomen met ons gevoel voor zingeving.

Plezier

Tot slot wil ik niet ongenoemd laten dat het terugkijken op vele goede herinneringen heel veel plezier met zich meebrengt. Regelmatig ben ik getuige van vrolijke verhalen. Ook de moeilijkere periodes uit een leven kunnen op een gegeven moment meestal met humor bekeken worden. Vooral tijdens het terugluisteren van de gesprekken (ik neem de gesprekken op, om ze later goed uit te kunnen werken), valt me op hoeveel er gelachen is. Zelfs wanneer degene die zijn levensverhaal vertelt heel ziek is, zie ik dat er vitaliteit opborrelt bij het terugdenken aan leuke momenten.