Kennismakingsgesprek

Na elkaar telefonisch of via de mail gesproken te hebben maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos. Tijdens dit kennismakingsgesprek:

 • Onderzoeken we de reden en het doel van het willen schrijven van uw levensverhaal.
 • Maken we afspraken omtrent de duur en de regelmaat van de gesprekken.
 • Wanneer u wilt toon ik u boeken die ik al geschreven heb, om een indruk te geven van hoe het worden kan. Ik kan u ook tekstfragmenten sturen om u een indruk te geven van mijn schrijfstijl.
 • We bekijken of er voldoende wederzijdse sympathie is om vertrouwen te hebben in een goede samenwerking.
 • Na afloop van dit kennismakingsgesprek stel ik een samenwerkingsovereenkomst op, waarin alle gemaakte afspraak vastgelegd worden.
 • Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek maak ik een offerte gebaseerd op uw specifieke wensen.

Interviews

Gedurende gemiddeld 5 interviews van 2 uur nemen we uw leven door.
De gesprekken worden gevoerd naar aanleiding van vragen.
De vragen voorzien in een doorloop van alle levensfasen. De vragen zijn zo geformuleerd dat de rode draad van uw leven tevoorschijn kan komen. Ik help u bij het herinneren van kleurrijke en markante anekdotes om de verschillende kanten van uw persoonlijkheid zichtbaar te maken.

Uitwerking interviews en opmaak boek

 • Ieder uitgewerkt interview stuur ik u op ter controle.
 • Van alle interviews samen, maak ik een logisch en prettig leesbaar geheel.
 • Het manuscript als geheel stuur ik u ook op ter controle.
 • Na overeenstemming over de inhoud, ga ik in overleg met u, aan de slag met de opmaak van het boek.
 • Het is aan u hoeveel foto’s ik in het boek verwerk.

Afronding

 • Wanneer we het eens zijn over het eindresultaat, laat ik een proefdruk maken. De proefdruk nemen we beiden door ter correctie (staan de juiste namen bij de foto’s etc.)
 • Vervolgens wordt het gewenste aantal boeken besteld.

Prijs

Alle opdrachten die ik gedaan heb zijn zo verschillend, dat ik moeilijk een vaste prijs kan noemen. Als u mij telefonisch of via de e-mail kunt uitleggen wat ongeveer de vraag is, kan ik u wel een indicatie geven. Na een (gratis) kennismakingsgesprek, kan ik heel exact een offerte maken.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die ik gebruik bij het maken van biografieën

Ik verwerk uw persoonsgegeven (naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer) doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze aan mij verstrekt. Deze gegevens gebruik ik om u te kunnen benaderen voor het maken van afspraken, voor werkoverleg en om facturen te kunnen sturen. Deze gegevens bewaar ik in een computerbestand en geschreven in een boekje. Alleen naam en emailadressen worden gedeeld met mede cursisten, tenzij daar bezwaar tegen gemaakt wordt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Bij het schrijven van biografieën maak ik gebruik van schriftelijke aantekening, fotomateriaal en geluidsopnamen. Tijdens het arbeidsproces bevinden deze documenten zich op computer en usb-stick (als back-up).

Na het beëindigen van de opdracht:

 • De schriftelijke notities, aantekeningen en manuscripten, worden na het beëindigen van de opdracht met een document shredder vernietigd.
 • De digitale tekstbestanden en het fotoarchief, wordt van computer en usb-stick verwijderd.
 • De geluidsopname wordt gewist, tenzij anders is afgesproken.

Het eindresultaat, het boek, wordt online bij het bedrijf Blurb dat de boeken drukt, bewaard zodat nabestellen mogelijk blijft.

Degene waar het boek over gaat blijft eigenaar van alle documenten en is de eindbeslisser. Dat is niet altijd dezelfde persoon als de opdrachtgever. Opdrachtgever is in dit geval ondergeschikt aan de ‘verteller’ van zijn levensverhaal.

Delen van persoonsgegevens met derden

Foto’s, boeken of anekdotes, wordt alleen met derden gedeeld als de eigenaar van die documenten daar toestemming toe gegeven heeft. Die vraag kan gesteld worden voor publicatie doeleinden (een foto bij een artikel. Een anekdote in een artikel), of om nieuwe klanten reeds afgeleverd werk te kunnen tonen.

Persoonsgegevens van cursisten

Ik verwerk uw persoonsgegeven (naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer) doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze aan mij verstrekt. Deze gegevens gebruik ik om u te kunnen benaderen voor het maken van afspraken, voor werkoverleg en om facturen te kunnen sturen. Deze gegevens bewaar ik in een computerbestand en geschreven in een boekje. Alleen naam en emailadressen worden gedeeld met medecursisten, tenzij daar bezwaar tegen gemaakt wordt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik gebruik

Persoonlijke verhalen worden digitaal tussen de cursisten uitgewisseld. Deze digitale teksten bewaar ik op de computer. De mail waarmee ik deze bestanden binnenkrijgen is de back-up. Uitgeprinte versies van de verhalen, worden na bespreking teruggegeven aan de cursist. Eventuele foutieve prints, worden met de document shredder vernietigd.

Delen met derden

Bij aanvang van de cursus wordt er een mondelinge afspraak gemaakt, waarbij de cursisten verklaren het gesproken en geschreven woord van medecursisten, niet zonder toestemming met derden te delen.

Vernietigen van gegevens

Na het beëindigen van een werkrelatie worden de digitale werkdocumenten uit alle bestanden gewist.

Bewaren van gegevens

De naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres worden bewaard om vragen en aanbiedingen in de toekomst te kunnen doen.